Солена вода

Солената вода е по-солена от сладката вода, но не токова солена, колкото морската вода.

Солената вода е по-солена от сладката вода, но не токова солена, колкото морската вода. Солеността на водата се определя от съдържанието на разтворена сол във водната маса. Технически, солената вода съдържа между 500 и 30 000 ppm (части на милион) сол – по-често описвано в проценти 0,05 - 3,0%.

Концентрацията на разтворени соли във водата отчасти определя електропроводимостта, когато солта се йонизира в разтвор. Електропроводимостта на водната проба се използва като индикатор на това какво е съдържанието на сол или замърсявания в пробата: Колкото по-чиста е водата, толкова по-ниска е електропроводимостта.

Соленост на водата от разтворени соли

Сладка вода
< 0,05%
< 500 ppm

Бракична вода
0,05 - 3,0%
500 - 30 000 ppm

Солена (морска) вода
3,0 - 5,0%
30 000 - 50 000 ppm

Солна луга
> 5,0%
> 50 000 ppm