Statische druk

De statische druk van een systeem is de druk die niet door de circulatiepomp wordt gegenereerd. Bij open systemen hangt de statische druk af van de geodetische hoogte tot het hoogste punt in het systeem.

De statische druk van een systeem is de druk die niet door de circulatiepomp wordt gegenereerd. Bij open systemen hangt de statische druk af van geodetische hoogte tot het hoogste punt in het systeem. Er zijn twee typen systemen: open systemen en systemen onder druk.

Bij open systemen wordt de statische druk gedefinieerd als het verschil in druk tussen het hoogst geplaatste open waterniveau en het niveau bij de laagste opening..
 
Een systeem onder druk is typisch voorzien van een drukexpansievat, vaak met een rubberen membraan, die het gecomprimeerde gas en het water in het systeem van elkaar scheidt.
 
De statische druk heeft een aanmerkelijke invloed op pompen en kleppen. Als de statische druk te laag is neemt het risico op cavitatie toe, in het bijzonder bij hoge temperaturen.
 
Afbeelding
A. Statische druk (m)