Wykładnik n

Wykładnik n odzwierciedla zmiany oddawanej mocy grzewczej grzejnika w przypadku, gdy aktualne warunki, tj. temperatura wody oraz temperatura w pomieszczeniu są różne od warunków znamionowych, tzn. wartości przyjętych do określenia nominalnej wydajności grzewczej grzejnika.

Wykładnik n odzwierciedla zmiany oddawanej mocy grzewczej grzejnika w przypadku, gdy aktualne warunki, tj. temperatura wody oraz temperatura w pomieszczeniu są różne od warunków znamionowych, tzn. wartości przyjętych do określenia nominalnej wydajności grzewczej grzejnika.

Wykładnik ten wykorzystywany jest do obliczania aktualnej, oddawanej mocy grzewczej przy aktualnych warunkach. Wartość wykładnika zależy od geometrii grzejnika, jednak zazwyczaj mieści się ona w zakresie 1,3 +/- 0,1. Producenci grzejników podają wartości wykładnika n dla poszczególnych modeli grzejników. 
 
Wyrażenie znajdujące się po prawej stronie może służyć do obliczenia aktualnej mocy cieplnej oddawanej przez grzejnik dla danej temperatury zasilania i powrotu oraz temperatury panującej w pomieszczeniu.