Termostatyczny ogranicznik temperatury na powrocie

Termostatyczny zawór ograniczający temperaturę na powrocie montowany jest w instalacji, w której temperatura na powrocie nie może przekroczyć ustalonej wartości.
Termostatyczny zawór ograniczający temperaturę na powrocie montowany jest w instalacji, w której temperatura na powrocie nie może przekroczyć ustalonej wartości. Zawór regulowany jest automatycznie z wykorzystaniem umieszczonego w nim przetwornika temperatury. Zawór zamyka się po przekroczeniu określonej temperatury. Wartość zadana może być ustawiana na danym zakresie.
 
Do obszaru zastosowańtermostatycznego zaworu ograniczającego temperaturę można zaliczyć małe instalacje ogrzewania podłogowego bez pętli podmieszania, grzejniki i zbiorniki do wody ciepłej. 
 
Ilustracja
1. Rury grzewcze 2. Podłoga
3. Beton
4. Izolacja
5. Płyta betonowa
6. Termostatyczny ogranicznik temperatury na powrocie