Stal nierdzewna 1407

Stal nierdzewna jest to stal stopowa zawierająca w sobie chrom, który zwiększa odporność stali nierdzewnej na korozję. Minimum chromu zawartego w znormalizowanej stali nierdzewnej wynosi 10,5 %.

Co to jest stal nierdzewna?

Stal nierdzewna  jest to stal stopowa zawierająca w sobie chrom. Minimum chromu zawartego w znormalizowanej stali nierdzewnej wynosi 10,5 %.
Chrom zwiększa odporność stali nierdzewnej na korozję. Wyższa odporność na korozję jest efektem istnienia cienkiej warstwy tlenku chromu, która powstaje na powierzchni metalu. Przy zachowaniu odpowiednich warunków, ta niezmiernie cienka warstwa posiada zdolność do odnawiania się.
 
Stal nierdzewna posiada na ogół większą odporność na chemikalia (np. kwasy) niż stal i żeliwo. W środowiskach zawierających chlorki, stal nierdzewna może być atakowana przez korozję miejscową, np. korozję wżerową i korozję szczelinową.
 
Austenityczna stal nierdzewna
Austeniczna stal nierdzewna jest najpopularniejsząstalą nierdzewną charakteryzującą się dużą odpornością na korozję, bardzo dobrą zdolnością do odkształceń plastycznych, ciągliwością i spawalnością. Austeniczna stal nierdzewna, a zwłaszcza EN 1.4301 i EN 1.4401, jest używana do wytwarzania większości elementów pomp przeznaczonych do pracy w instalacjach przemysłowych.
 
Inne pierwiastki stopowe
Molibden, nikiel i azot są innymi przykładami typowych pierwiastków stopowych. Wprowadzanie tych składników stopowych uwydatnia strukturę krystaliczną materiału, który uzyskuje inne właściwości związane z obróbką skrawaniem, formowaniem, spawaniem, odpornością na korozję, itd.