Moc pobierana przez pompę

Różnica pomiędzy mocą czynną pobieraną przez pompę a mocą hydrauliczną mówi o sprawności pompy

P1 jest całkowitą mocą dostarczaną do instalacji pompowej. 

P2 jest mocą oddawaną przez silnik (na wale). P2 jest mocą znamionową silnika.
 
Różnica pomiędzy mocą P1 i P2 charakteryzuje:
  • Sprawność silnika (ηmot.)
  • Sprawność silnika (ηmot.) + sprawność wbudowanej przetwornicy (ηreg.)
P3 jest mocą dostarczaną do pompy. P3 jest zazwyczaj równa mocy P2, ponieważ pompa jest połączona bezpośrednio z silnikiem (brak przekładni lub paska napędowego)
 
P4 jest mocą hydrauliczną (Q x H).
 
Różnica pomiędzy P2 (lub P3) oraz P4 stanowi sprawność pompy (ηpu).