Grundfos MAGNA cirkulationspump

Grundfos MAGNA cirkulationspumpar används för luftkonditionering, uppvärmning och vattenförsörjning i kommersiella byggnader.

Grundfos MAGNA cirkulationspumpar används i kommersiella byggnader som skolor, sjukhus och kontorsbyggnader för cirkulation av tappvarmvatten, varmvatten i värmesystem samt kallvatten i mindre luftkonditioneringssystsem.

MAGNA-serien kännetecknas av integrerade intelligenta frekvensomformare och permanentmagnetmotorer, vilket möjliggör drift med variabelt varvtal, anpassat efter systemets varierande energibehov.
 
Grundfos MAGNA-pumpar är helkapslade. Den pumpade vätska som cirkuleras i systemet kyler och smörjer motor och roterande delar under drift,
 
MAGNA-familjen, som omfattar ett flertal produktvarianter, består av 28 modeller med flöde från 1 till 39 m3/h. Samtliga har energiklass A.
 
 Produktegenskaper
 
·        Låg energiförbrukning: Energibesparing 60-80 %, beroende på systemets hydrauliska utformning och användning
·        Automatisk anpassning till systemets hydrauliska egenskaper (AUTOADAPT)
·        För både luftkonditionerings- och värmeapplikationer
·        Underhållsfri
·        Ljudlös/god komfort
·        Variabel effekt från 10 till 1500 W (fler än en storlek)
·        Fullständig kommunikation genom GENIBus eller LonWorks
·        Inget motorskydd behövs
·        Lång livslängd
·        Låg driftskostnad
·        Hög materialkvalitet
·        Optimerad motorkonstruktion och verkningsgrad
 
Energibesparing
Grundfos MAGNA-pumpar sparar energi genom att anpassa kapaciteten efter behovet. Enligt den internationellt erkända belastningsprofilen för cirkulationspumpar arbetar pumpar med max. kapacitet endast 6 % av tiden. Det är därför fördelaktigt om pumpen arbetar med lägre varvtal under övrig tid, och därmed sparar energi och pengar.
 
Varje MAGNA-pump anpassar automatiskt utgående flöde efter rådande förhållanden. Det säkerställer att energiförbrukningen alltid hålls så låg som möjligt.
 
Genom att automatiskt styra sitt varvtal reglerar pumpen kontinuerligt trycket så att det är optimalt anpassat till vattnets hastighet (flödet).
 
Grundfos MAGNA-pumpar är utrustade med den unika funktionen AUTOADAPT, som analyserar systemet och automatiskt anpassar kapaciteten därefter. Du hittar mer information och kan se hur AUTOADAPT fungerar på www.grundfos.com/magna.
 
Klicka här för mer tekniska data om en specifik pump.