Basınç kaybı hesabı

Doğru pompayı seçmek ve sistemdeki uygun dengeyi sağlamak yakalamak için sistemdeki basınç kaybını hesaplamak gerekir.

Doğru pompayı seçmek ve sistemdeki uygun dengeyi sağlamak yakalamak için sistemdeki basınç kaybını hesaplamak gerekir. 

Isıtma sistemindeki basınç kaybı aşağıdakilere bağlıdır:
  • Isı üretimi: kazanlar, ısı değiştiricileri, solar kollektörler, jeneratörler, vb.
  • Dağıtım: borular, fitting, vanalar, pompalar
  • Isı tüketimi: radyatörler, kalorifer, ısıtma yüzeyleri, fan-coil, yerden ısıtma, dahili sıcak su üretimi.
Boru sistemi için basınç kaybı borudaki ve vana/fitting gibi direnç yaratan ekipmanlardaki basınç kayıplarının toplanması ile hesaplanır:
 
ΔPtot  =  ΔPpipe + ΔPtek [Pa]
ΔPboru  =  Σ(½ x ρ x v² x ζp)
ΔPtek  =  Σ(ζr x ½ x ρ x v²)
 
ρ  =  sıvı yoğunluğu
v  =  sıvının borudaki hızı
ζp  =  düz borudaki sürtünme katsayısı
ζr  =  Vana/fittinglerdeki sürtünme katsayısı
 
Radyatör, ısıtma yüzeyi, kazan vb. Sistem bileşenlerindeki basınç kaybı tedraikçileri tarafından sağlanır.
 
Sistemdeki tüm basınç kaybı hesaplandığında bu bilgi sistem karakteristik eğrisini oluşturmak üzere kullanılır. Bu tüm sistemdeki debi ve basınç kaybı arasındaki korelasyonu gösterir. 

Pompa seçimi, tahmini çalışma noktası tayin edilmek üzere sistem karakteristiğinin pompa performans eğrisi ile karşılaştırılması ile yapılır.