Isı değiştirici

Isı değiştiriciler iki sıvıyı ayırmak, aynı zamanda ısıyı birinden diğerine aktarmak için kullanılır.

Isı değiştiriciler iki sıvıyı ayırmak, aynı zamanda ısıyı birinden diğerine aktarmak için kullanılır. Bu makale yanlızca ısının bir sıvıdan başka bir sıvıya transferini açıklar. Bununla birlikte gazdan sıvıya ve gazdan gaza ısı değiştiricileri de HVAC sistemlerinin yaygın bileşenlerindendir. İki tip sıvı-sıvı ısı değiştiricisi vardır:

  • Plaka tip ısı değiştirici
  • Boru tip ısı değiştirici
 
Isı değiştiriciler iki sıvıyı ayırmak, aynı zamanda ısıyı birinden diğerine aktarmak için kullanılır. Bu uygulamaya bir örnek endirek bölgesel ısıtma sistemidir. Burada, bir ısı değiştirici binaya giren besleme hattından hemen sonra sisteme monte edilir. Isı, ısı değiştiricide birincil akışkandan ikincil akışkana transfer edilir. Böylece, bina ısıtma suyu hiçbir zaman bölgesel ısıtma sistemindeki su ile direk olarak temas etmez.
 
Plaka tip ısı değiştiriciler sıcak su tanklarına göre çok verimli ve yerden tasarruf getiren ekipmanlar olduklarıiçin domestik sıcak su üretiminde çok yaygın biçimde kullanılırlar.
 
Birçok ısı değiştirici tipi vardır ve amaçlarına göre sınıflandırılabilirler: sıvı-sıvı, sıvı-gaz, gaz-gaz. Sınıflandırma akışkan modeline göre de yapılabilir: zıt, paralel ve çapraz akış.
 
Tanımlama
1. Birincil akışkan
2. İkincil akışkan
3. Isı değiştirici